Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden:

Je stemt ermee in om deze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, publiceren of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid:

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig en foutloos is.

We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en audio, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Wijzigingen:

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze op deze website zijn geplaatst.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden