Deze disclaimer heeft betrekking op het gebruik van QR-codes en de diensten van Artvizual. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van Artvizual. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Werking en aanpassingen: Een QR-code is gebaseerd op contrast en het ontwerp wordt bewust gemaakt op een gekozen achtergrond. Eventuele afwijkingen, aanpassingen in kleur, toegevoegde filters, beschermlagen of transparantie van de achtergrond kunnen de werking van de code beïnvloeden. Artvizual is niet verantwoordelijk voor dergelijke wijzigingen en aanpassingen.

Controle en verantwoordelijkheid: Het is uw verantwoordelijkheid om de werking van de QR-code te controleren voordat u drukwerk bestelt bij derden. Artvizual levert een werkende code, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in formaat, schaal, verhoudingen, contrast, kleuren en achtergrond die kunnen optreden tijdens het drukproces.

Eigendom en gebruik: Na betaling van de factuur worden de ontwerpen uw eigendom en bent u vrij om ze (commercieel) te gebruiken. Artvizual levert de design QR-codes in pdf-formaat en als één laag. Andere formaten zijn op aanvraag mogelijk tegen vergoeding.

Vrijwaring: Door gebruik te maken van de diensten van Artvizual stemt u ermee in om Artvizual, haar contractanten en licentiegevers, evenals hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en onkosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van het platform en de digitale service van Artvizual.

Verantwoordelijkheid van print- en drukwerk: Artvizual is niet verantwoordelijk voor het print- en drukwerk verricht door derden. Eventuele problemen, onjuistheden of kwaliteitskwesties met betrekking tot het print- en drukwerk vallen buiten de verantwoordelijkheid van Artvizual.

Door gebruik te maken van de diensten van Artvizual stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de hierin beschreven voorwaarden. Neem bij eventuele vragen of opmerkingen contact op met Artvizual voor meer informatie.

Disclaimer